Indicatoren geluid bedrijven

Laagfrequentgeluid

Meldingen laagfrequent geluid

Het aantal meldingen over laagfrequent geluid is een goede indicator om te beoordelen of deze geluidssoort een daadwerkelijk kwestie is waar wij als provincie beleid voor moeten maken.

Telefoons

Meldingen geluid bedrijven

Het aantal meldingen over geluid is een geschikte indicator om de hoeveelheid geluidshinder die mensen beleven te monitoren.

 

 

Ons beleid

Doelstellingen

Laagfrequent geluid¹

Al in ons vorige Milieubeleidplan (2012-2016) hebben we opgenomen dat we klachten over laagfrequent geluid bijhouden. Ook in het Milieuplan (2017-2020) PDF hebben we aangegeven nog gedurende twee jaar de meldingen bij te houden en te registreren we op een kaart. Hieruit kan mogelijk worden afgeleid waar laagfrequent geluid een kwestie is. De indicator die hierbij hoort is het aantal meldingen. 

Bedrijven

Voor de beheersing van geluid van bedrijven onderzoeken we de mogelijkheden om de geluidsmeldingen die bij ons binnenkomen sneller bij deze bedrijven bekend te maken. De indicator die hierbij hoort is het aantal meldingen. De doorlooptijd van de meldingen kunnen we nu nog niet goed monitoren. De verwachting is dat we dit vanaf 2019 wel kunnen.

¹ Laagfrequent geluid bevindt zich in het grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar geluid in de laagste frequenties (ca. 20 Hz tot ca. 125 Hz). Het wordt soms deels gevoeld in plaats van gehoord (bijvoorbeeld: machines met laag toerental, zoals grote pompen).