Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling?

1 januari 2019 had Appingedam ca. 12.000 inwoners. Binnen de provincie heeft alleen Loppersum minder inwoners (9.600).

Binnen de provincie hebben alleen de gemeente Groningen en Westerkwartier nog een groeiend aantal inwoners. Met de afname van -3% sinds 2008 heeft Appingedam een vrij gebruikelijke bevolkingskrimp voor een Groninger gemeente. De grootste krimp heeft Loppersum -10%. De afgelopen 3 decennia is het aantal inwoners in Appingedam gestaag gedaald, met een kleine opleving rond de eeuwwisseling. In 1988 had Appingedam 1.000 inwoners (8%) meer dan nu.

De bevolkingsdaling vindt zowel in de leeftijdscategorie van 20 - 65 als in de groep onder de 20 plaats en is de afgelopen 15 jaar vrij constant. Het aantal 65+-ers groeit gestaag, met vanaf 2011 een tijdelijke versnelling, maar in 2017 daalde zelfs het aantal 65+-ers (-22 inwoners, -0,8%).

De daling is het sterkst binnen de groep van 20 tot 65 jarigen, waar in de afgelopen 10 jaar een daling optrad van ca. 9% (-600 inwoners). Bij de jongeren onder de 20 bedraagt de daling in diezelfde periode bijna -6% oftewel -150 jongeren. 

De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot 45 jaar en ligt ruim 3 jaar boven het landelijk gemiddelde. Binnen de provincie wordt die gemiddelde leeftijd door 4 gemeenten overtroffen.

Bron: CBS 14 februari 2019, bewerkt door de provincie Groningen