Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 190. Daarna is dat aantal gaan stijgen, maar minder hard dan gemiddeld. Begin 2015 was het aantal uitkeringen bijna verdubbeld. In september 2018 was het aantal personen met een ww-uitkering in Appingedam weer onder het niveau van 2008, terwijl landelijk de aantallen nog +60% hoger lagen dan in 2008. Daarmee is de groei van het aantal werkloosheidsuitkering over de afgelopen 10 jaar in Appingedam een van de laagste binnen de provincie.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Appingedam in 2008 op bijna 300, ca. 1,5x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In het voorjaar van 2017 was dit opgelopen tot een piek van bijna 600 (+94%), twee jaar later dan de werkloosheidspiek.  Relatief was deze stijging dus vergelijkbaar met die van het aantal werkloosheidsuitkeringen, maar in absolute zin was deze een stuk sterker (+ 270 bijstand vs. +180 ww-uitkeringen). De stijging was in Appingedam de eerste jaren nog vergelijkbaar met de gemiddelde stijging in Nederland en de provincie maar vlakt veel later pas af dan in de meeste Groninger gemeenten. 10 jaar na het begin van de crisis zijn er in Appingedam ca. 500 personen met een bijstandsuitkering, ruim +70% meer dan voor die tijd. Gemiddeld in Nederland is het niveau eind 2018 ca. +45% hoger dan in 2008.

Arbeidsongeschiktheidsuikering

Het verloop van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is in Appingedam anders dan in de meeste Groninger gemeenten. Waar in de meeste gemeenten de aantallen rond 2013 sterk zijn gedaald en waarna de daling in de loop van de tijd verder doorzette, is in Appingedam vanaf 2014 weer een stijging ingezet en ligt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkering eind 2018 ca. +3% hoger dan in 2008. Gemiddeld zijn die aantallen ca. 7% lager dan voorheen. Alleen in Groningen en Delfzijl is het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen eind 2018 ook hoger dan in 2008.

Bron: CBS oktober 2019, bewerkt door de provincie Groningen