Indicatoren werkgelegenheid

Wat zie je

Verloop

In april 2018 waren er 51.569 banen geregistreerd in de regio Oost-Groningen. Dat zijn er ruim 1.300 (+2,6%) meer dan een jaar eerder en ten opzichte van het referentiejaar 2009 -1.400 (-2,7%). Het aantal banen in de provincie in 2018 is ten opzichte van 2017 gestegen met 8.840 (3,2%). De top van de werkgelegenheid werd in de provincie en in Nederland bereikt in 2011. In Oost-Groningen groeide de werkgelegenheid nog licht in 2012 en daalde daarna met 4.300 banen tot 2016. Daarna nam het aantal banen in Oost-Groningen weer toe. Het aantal banen in 2018 ten opzichte van het referentiejaar 2009 is in de gemeenten Pekela en Stadskanaal nog (licht) gestegen, terwijl het aantal banen is gedaald in de gemeente Westerwolde (nihil), het Oldambt (-429) en Veendam (-1.149).

Verdeling over sectoren

De Zorg is de grootste sector in Oost-Groningen met 9.900 banen, gevolgd door Handel (9.300 banen) en Industrie (8.821 banen). De verdeling van de werkgelegenheid onder deze sectoren komt overeen met de verdeling in het Oldambt en Westerwolde. In de gemeente Veendam is de Industrie veruit de grootste sector, in Pekela de sector Handel en in Stadskanaal Handel&Zorg.

Als je de cijfers vergelijkt met referentiejaar 2009 dan heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de sectoren. In 2009 was Zorg ook de grootste sector met 9.800 banen, maar gevolgd door de Industrie met 9.700 banen en daarna de Handel met 8.700 banen. Het aantal banen in de Industrie is ten  opzichte van 2009 afgenomen met 850 banen. In de Handel zijn er ruim 500 banen bijgekomen.

Ontwikkeling per sector

De grootste sector in Oost-Groningen, de Zorg, was in 2014 op een piek met bijna 10.800 banen. Daarna nam het aantal banen af tot 9.600 in 2016. Sinds 2016 neemt het aantal banen in de Zorg weer toe. Het aantal banen in de Industrie neemt sinds 2016 weer licht toe, dit geldt ook voor de sector Handel. Over de afgelopen 2 decennia is wel een dalende lijn te zien in het aantal banen in de Industrie, terwijl bij de sector Handel een licht stijgende lijn te zien is.

Bron: provincie Groningen