Subthema's arbeidsmarkt

operatiekamerpersoneel

Werkgelegenheid

Het aantal banen is in 2018 nog niet op het niveau van 2012. De Zorg is nog steeds de grootste sector in Oost-Groningen.

Visser zit aan het water

Werkloosheid

De werkloosheid is flink gedaald sinds 2014 en ligt iets onder het provinciale - en boven het landelijk gemiddelde.