Indicatoren demografie

Wat zie je

Op 1 januari had Oost-Groningen bijna 135.000 inwoners, bijna een kwart van de inwoners van de provincie. De grootste gemeente binnen Oost-Groningen is Oldambt met bijna 40.000 inwoners, de kleinste is Pekela met 12.000 inwoners.
In alle gemeenten is er sprake van krimp, maar niet zo sterk als in Loppersum of Delfzijl. Bij elkaar is de bevolking sinds 2008 met 4% gekrompen (-6.000 inwoners).
De vergrijzing gaat harder dan gemiddeld in Nederland. Tot 10 jaar geleden was de bevolking in Oost-Groninger wel ouder dan in Delfzijl en omgeving, maar de leeftijdstoename was minder sterk. De laatste 10 jaar gaat het gelijk op. De gemiddelde leeftijd is in beide gebieden iets meer dan 45 jaar, ongeveer 3,5 jaar meer dan het landelijke en provinciale gemiddelde.

Bron: CBS