Indicatoren werkgelegenheid

Weer groei in 2021

De werkgelegenheid in de provincie Groningen is in 2021 met +3,5% toegenomen in vergelijking met 2020, maar ook ruim +2% ten opzichte van vóór de coronacrisis. Het gaat hierbij om een toename van 10.000, respectievelijk 7.000 banen. De werkgelegenheid is in 2017 voor het eerst sinds 2011 weer gegroeid. Het aantal banen is daarmee op het hoogste niveau ooit en ook +13% meer dan vóór de financiële crisis van 2008.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal parttime banen vrij stabiel gebleven (rond de 50.000). De schommelingen in de totale werkgelegenheid zijn daarom vooral terug te zien bij het aantal fulltime banen. Parttime betekent minder dan 12 uur per week.

Het verschil tussen het aantal werkenden man/vrouw is de afgelopen 10 jaar kleiner geworden. In 2012 waren er nog ruim 27.500 meer mannen aan het werk dan vrouwen. In 2021 is dit verschil nog maar rond de 18.000. Alleen in de gemeente Groningen en Oldambt ligt het aantal werkzame vrouwen in 2021 iets hoger dan het aantal werkzame mannen. 

Werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente

In de afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid het meest gegroeid in de gemeente Groningen, zeker absoluut (+18.000 banen), maar ook relatief (+12%). Dat zijn net zoveel nieuwe banen als in de provincie als geheel. HoeweI de werkgelegenheid in Groningen in het afgelopen jaar substantieel is gestegen onderscheidde de gemeente zich nadrukkelijk in de periode 2013-2017 als banenmotor. De laatste jaren onderscheid met name Midden-Groningen zich. Voor het vierde jaar op rij schaarde de gemeente zich bij de provinciale top 3. In 2021 had de gemeente met 4,9% de meeste werkgelegenheidsgroei. In de gemeente Eemsdelta, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde zijn sinds 2012 de aantallen banen gekrompen, tot -7,5% (-1.500 banen) in Eemsdelta.

Werkgelegenheid per sector

Tussen 2012 en 2021 heeft de groei van de werkgelegenheid met name plaatsgevonden in de zorg. De groei van de sector is structureel, maar voor een groot deel gerealiseerd in het afgelopen jaar. In de provincie Groningen is zorg ook de grootste sector met circa 62.000 banen (21% van de totale werkgelegenheid in de provincie), gevolgd door de sector handel met 45.000 banen (15%). De sectoren informatie&communicatie zijn relatief het meest gegroeid sinds 2012 met 2.900 banen (+33%). Daarnaast heeft in de afgelopen 10 jaar ook een groei plaatsgevonden in het onderwijs (circa 15%).

De horeca is de enige sector met banenverlies over het laatste jaar. Waar veel sectoren zich hebben kunnen herstellen had de horeca per peildatum 1 april 2021 vooral nog te maken met de zwaarste beperkende overheidsmaatregelen vanwege corona.

Aantal vestigingen

Het aantal vestigingen blijft toenemen en betreft voor het overgrote deel eenmanszaken en zzp'ers. Het aantal vestigingen nam vooral toe in de online detailhandel en specifiek de online detailhandel in huis- en tuinartikelen. Verdere groei is vooral te zien in de bouw, consultancy en studiebegeleiding en training/coaching. Het totaal aantal vestigingen in de provincie Groningen in 2021 is ruim 53.000. Het aantal vestigingen is in de periode 2012 en 2021 toegenomen met 9.300 vestigingen.  De sector zakelijke dienstverlening is de sector met de meeste vestigingen in 2021 (11.920), gevolgd door de sectoren handel (8.600), zorg (5.360) en bouw (4.960). 

Bron: provincie Groningen