Indicatoren werkgelegenheid

Weer groei in 2019

De werkgelegenheid in de provincie Groningen is in 2019 met 2,1% toegenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat hierbij om een toename van bijna 6.000 banen. De werkgelegenheid was in 2017 voor het eerst sinds 2011 weer gegroeid, nu voor het 3de jaar op rij. In 2018 was de groei 3%. De groei is in de afgelopen jaren zo sterk geweest dat de daling sinds 2011 al is hersteld en er in 2019 10.000 banen meer waren dan in 2011.

In de afgelopen 10 jaar is het aantal parttime banen vrij stabiel gebleven (rond de 50.000). De schommelingen in de totale werkgelegenheid zijn daarom vooral terug te zien bij het aantal fulltime banen. Het aantal werkzame mannen tussen 2008-2019 maar beperkt gestegen, met bijna 2.000. Het aantal werkzame vrouwen is daarentegen gegroeid met ruim 16.000 (+11%). Daarmee is de verhouding man / vrouw bijna 50/50 geworden. De ontwikkeling naar geslacht laat een nivellerende beweging zien, waarbij de werkgelegenheid onder mannen iets gevoeliger is voor de economische ontwikkeling. Vrouwen zijn relatief sterk vertegenwoordigd in de minder conjunctuurgevoelige sectoren.

Werkgelegenheidsontwikkeling per gemeente

Sinds 2008 is de werkgelegenheid het meest gegroeid in de gemeente Groningen, waar er ca. 16.000 banen (+12%) bij zijn gekomen. Aan de andere kant is er in Delfzijl juist een daling van 12% te zien geweest, een teruggang met 1.500 banen.

Ontwikkeling per sector

Tussen 2008 en 2019 heeft de grootste groei van de werkgelegenheid plaatsgevonden in de Zorg, waar er bijna 7.500 banen bij kwamen. In de provincie Groningen is Zorg ook de grootste sector met 58.000 banen (20% van de totale werkgelegenheid in de provincie), gevolgd door de sector handel met 44.000 banen (15%). De horeca is relatief het meest gegroeid sinds 2008 met bijna +4.000 banen (+35%). Ook de sectoren Informatie & communicatie (2.500 banen, +25%) en Cultuur & recreatie (+1.700 banen, +20,2%) zijn relatief flink gegroeid.

In het afgelopen jaar (van 2018 naar 2019) zien we vooral in de Zorg en het Onderwijs een toename van het aantal banen. In beide sectoren zijn er ca. 1.000 banen bij gekomen. Met name de Industrie en de Overheidssector hebben wat banen verloren, ca. -150 banen. Relatief de grootste groeier is de ICT met een groei van +5% (+600 banen), gevolgd door de Horeca.

Aantal vestigingen

Het aantal vestigingen is in 2017 na een periode van stabiliteit weer gegroeid en de groei is verder toegenomen in 2018 met 2.048 vestigingen (+ 4,4%). Het totaal aantal vestigingen in de provincie Groningen is 47.660. De sector zakelijke dienstverlening is de sector met de meeste vestigingen (10.470), gevolgd door de sectoren handel (7.760), zorg (4.790) en bouw (4.200). De groei van het aantal vestigingen is het afgelopen decennium vooral het gevolg van de toename van het aantal zelfstandigen. Dat komt enerzijds doordat veel mensen in een periode van economische achteruitgang en beperkt vacature-aanbod voor zichzelf beginnen. Anderzijds zien we de laatste jaren nieuwe dienstverbanden ontstaan: bedrijven nemen steeds vaker mensen als zelfstandige aan, wat bedrijven een grotere flexibiliteit geeft.

Bron: provincie Groningen