Subthema's arbeidsmarkt

Moderne geneeskunde, arts bekijkt röntgenfoto's op zijn tablet

Werkgelegenheid

Na een periode van banenkrimp tussen 2012 en 2016 is de werkgelegenheid sinds 2017 weer gegroeid. In 2019 waren er meer dan 290.000 banen in de provincie Groningen.

UWV kantoor Groningen

Werkloosheid

Na een periode van stijging van de werkloosheid is sinds 2015 de werkloosheid weer gedaald naar 4,4% in 2019. In 2020 is de werkloosheid gemiddeld genomen maar licht gestegen, maar er zijn verschillen.