Indicatoren demografie

Stand

In bovenstaande overzicht zijn de aantallen inwoners per gemeente te zien en de ontwikkeling daar van. Voor 2021 zijn het nog voorlopige cijfers, de definitieve aantallen komen later dit jaar. Voor de trends zijn vroegere gemeenten samengevoegd tot de 10 gemeenten anno 2021. Daardoor kunnen soms kleine variaties optreden doordat bij een herindeling delen van een gemeente naar andere gemeenten zijn gegaan en niet gemeenten in hun geheel over gaan.

Met de herindeling zijn er 4 grotere gemeenten bijgekomen en is de gemeente Groningen nog groter geworden. Groningen is gestegen van de 7de naar de 6de plaats van grootste steden in Nederland. Eindhoven staat op de 5de plaats want die is net iets groter doordat die de laatste jaren nog harder groeit dan de gemeente Groningen.

Ontwikkeling

De provincie als geheel heeft nog steeds een toenemend aantal inwoners, over de afgelopen 10 jaar een toename van 1,3%. Dat is meer dan de andere perifere provincies Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg, maar alle andere provincie vertonen meer groei, tot +11% voor Utrecht. Gemiddeld komt Nederland uit op een groei van +5% over de afgelopen 10 jaar.
Van Groninger gemeenten vertonen alleen de gemeenten Groningen en Westerkwartier nog groei van de totale bevolking en afhankelijk van de instroom van asielzoekers soms ook Westerwolde.

Bron: CBS februari 2021, bewerkt door de provincie Groningen