Hemelhelderheidskaart

hemelhelderheidskaart
Hemelhelderheidskaart Groningen: klik op bovenstaande afbeelding voor een grote versie PDF

Wat zie je?

Hierboven zie je de hemelhelderheidskaart van Groningen. De kaart geeft aan hoe helder de hemel is recht boven je hoofd. Het meeste licht van de nachthemel komt niet van de sterren maar van de hemel zelf. Hoe helder de hemel is en dus de mate van duisternis, wordt bepaald door omhoog stralend licht, zowel direct licht als weerkaatst licht van de grond in de ruime omgeving. Hoe hoger het getal (uitgedrukt in mcd/m2) des te meer licht er van de hemel komt en hoe lichter het is. De helderheid bepaalt tevens hoeveel sterren je nog kunt zien. De kaart laat ons zien wat het effect is van het kunstlicht dat we uitstralen.

Wat (gaan) we monitoren? 

Vanaf 2019 gaan we jaarlijks het opgaande licht monitoren. Dit is een meer toegankelijke methode om ons beleidsdoel te monitoren. Klik hier voor de toelichting van de indicator opgaand licht.