Meldingen geluid

Wat zie je?

 

Meldingen geluid

In de periode 2017-2019 was het aantal meldingen gemiddeld 19 per jaar. In de jaren 2020 en 2021 is het aantal meldingen aanzienlijk gestegen met 46 meldingen in 2020 en 42 meldingen in 2021. Per maand is daarentegen geen duidelijke trend te zien in het aantal meldingen, al zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat het aantal meldingen in de herfst- en wintermaanden lager ligt dan in de lente- en zomermaanden.

Wat monitoren we? 

Aan de hand van bovenstaande tabellen monitoren we de toe- en/of afname van het aantal meldingen geluidhinder over bedrijven. Het aantal meldingen is een goede indicator om te beoordelen of ons geluidsbeleid goed werkt. De locatie van de meldingen is daarbij voor ons extra informatief.

We zijn voornemens om ook de doorlooptijd van meldingen te gaan monitoren. We verwachten dat we deze gegevens ter zijner tijd kunnen delen via deze monitor. 

De tabellen en kaart actualiseren we momenteel elk half jaar.

Bron: provincie Groningen, mei 2022. De meldingen komen binnen bij het loket van de provincie Groningen of de Omgevingsdienst Groningen.