Aantal gehinderden door bedrijven

Deze indicator laat zien hoeveel geurhinder er mogelijk kan worden ondervonden, veroorzaakt door bedrijven die onder onze provinciale bevoegdheid vallen.