Indicatoren Ketenbeleving

Wat zie je?
In 2020 is een enquête gehouden, waarin gevraagd is naar het oordeel over het ketenreizen in de provincie . Ook is gevraagd naar de zaken waarin volgens de respondenten het budget van de provincie voor ketenvervoer het eerste geïnvesteerd moet worden. Bovenstaande grafieken laten het oordeel over ketenreizen en de reisinformatie zien.

Wat valt op?
85% van de respondenten geeft ketenvervoer het rapportcijfer 7 of hoger. Qua reisinformatie kan met name de informatie over voorzieningen op overstappunten verbeterd worden.

Hoe zijn deze cijfers bepaald?
Bovenstaande grafieken zijn gebaseerd op data uit een ketenenquête die de provincie in 2020 (voor de corona-tijd) onder 4500 respondenten heeft uitgevoerd. Hierin werd gevraagd naar het over over ketenvervoer in de provincie.