Thema's

Water oppevlak met golven veroorzaakt door het gooien van steentjes

Effect op beleidsdoelen

Deze pagina geeft inzicht in het effect van ketenvervoer op beleidsdoelen, zoals besparing van de CO2-uitstoot en het vergroten van de bereikbaarheid..

Arriva trein bij de Eemshaven

Ketengebruik

Op deze pagina is te zien hoeveel inwoners met welke vormen van ketenvervoer reizen en waarom zij dat wel of niet doen.

Vrouw kijkt gespannen door het raam van de trein naar voren

Ketenbeleving

Ketenvervoer betekent overstappen en (soms) samen reizen. Onder andere deze aspecten hebben invloed op de beleving van het reizen via ketenvervoer. Deze pagina geeft hier meer inzicht in.