Indicator fietsverkeer

Wat zie je?

De fietstrend is erg weersafhankelijk omdat de meeste telgegevens afkomstig zijn uit een steekproef. Over de jaren heen is er buiten de stad sprake van een redelijk stabiel beeld, het ene jaar iets hoger, het andere jaar iets lager. Mogelijk dat de laatste cijfers langs de provinciale wegen duiden op een startende groeitrend, onder invloed van de opkomst van de e-bike en de nieuwe Fietsroutes-Plus. Een flinke groeitrend is er al jaren binnen de stad Groningen, waarbij vooral de fietsstromen naar Zernike toenemen. Opvallend zijn daarom de afnames in 2017. Dit kan te maken hebben met de introductie van de OV-jaarkaart voor MBO-scholieren.
 
Een relatief nieuw fenomeen is de speed-pedelec. De kaart laat zien dat er al de nodige bezitters zijn, met name in kernen op zo'n 15 - 20 kilometer rond de stad.

kaart omgevings Groningen met herkomst speed pedelecs

 Bron: Provincie Groningen

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)