Indicatoren Subthema

Wat zie je?

Uit de modal split cijfers door de jaren heen laat zich niet een heldere trend afleiden. Over een langere periode gezien lijkt de verdeling tussen de vervoerwijzen redelijk stabiel. Het aandeel lopen+fietsen ligt in onze provincie boven het landelijk gemiddelde, terwijl het aandeel trein/bus en autogebruik daar iets onder ligt. Achter deze cijfers gaat schuil dat er een groot verschil is tussen de samenstelling van het verkeer in en direct rond de stad, en het verkeer in de rest van de provincie. In en direct rond de stad hebben HOV-bus en trein als ook de fiets een veel groter aandeel, terwijl in de rest van de provincie de auto dominant is.

Autoverkeer

In de cijfers is te zien dat het verkeer van/naar de stad en dan met name op de rijkswegen door de jaren heen groeit. Terwijl het verkeer op onze provinciale wegen het laatste decennium redelijk stabiel is. Te zien is ook dat de stagnatie door de economische crisis 2008-2015 achter ons ligt.
Uit verdiepende analyses voor de regio Groningen-Assen weten we dat met name het verkeer van buiten de regio Groningen-Assen naar de stad sterk is gegroeid. Dit verklaart waarom juist de rijkswegen groei laten zien en de provinciale wegen een stabieler beeld. Ook weten we dat er een groei optreedt van woon-werkverkeer vanuit de stad naar omliggende plaatsen.

Wat monitoren wij?  . . . . 

 Bron: Provincie Groningen 2018

voettekst

foto 1: . . .
foto 2: . . .
foto 3: . . ., Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)