Indicatoren openbaar vervoer

Wat zie je?

De groeitrend op het regionaal spoor is niet overal even sterk. Te zien is dat vooral op de lijn Groningen-Nieuweschans de groei groot is. Op die lijn hebben we in de loop van de jaren de frequentie verhoogd en de lijn naar Veendam gereactiveerd. In absolute aantallen worden nog steeds de meeste reizigerskilometers verreden op de lijn Groningen-Leeuwarden.
De cijfers van voor 2014 hebben een lagere betrouwbaarheid, doordat die cijfers gebaseerd op steekproeven en schattingen.
 
De cijfers over het busvervoer laten zien dat door de jaren heen het aantal reizigerskilometers voortdurend groeit. Binnen het busvervoer zien we dat het hoogwaardig openbaar vervoer (Q-liners en Q-links) een steeds groter aandeel heeft, van 20% in 2000 tot ruim 50% tegenwoordig. De kwaliteitsverbetering van dit HOV (aantal HOV-lijnen, materieel, infrastructuur, informatievoorziening, P&R's) is de grote aanjager van het toegenomen busgebruik

Bron: Provincie Groningen

foto: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)