Indicatoren Subthema

Wat zie je?

In de cijfers is de economische dip na 2009 en de recente economische opleving te herkennen. Qua aantallen zijn de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en het Reitdiep duidelijk drukker dan de andere vaarwegen.

 Bron: Provincie Groningen 6/2018: De meldingen komen binnen bij het loket van de provincie of de OmgevingsDienst Groningen (ODG).

foto 1: . . .
foto 2: . . .
foto 3: . . ., Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)