Indicator verkeersveiligheid

Wat zie je?

Het aantal verkeersdoden fluctueert rond de 20 à 25 dodelijke slachtoffers. De registratie van ziekenhuisgewonden is de laatste jaren opnieuw opgezet, daarom laat deze zich moeilijk vergelijken met eerdere jaren. Het is wel duidelijk dat de continue daling van verkeersdoden en verkeersgewonden sinds de jaren zeventig, de laatste jaren stagneert. Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is de langetermijn-ambitie van 0 verkeersslachtoffers geïntroduceerd. De cijfers maken duidelijk dat dit een forse opgave is.

 Bron: Provincie Groningen

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)