Station 20zuidhorn 20extra 20lange 20bus 20c 09 2014

Modal split

Van de auto in de bus, met de fiets naar de trein en dan verder. Een reis bevat vaak verschillende vormen van vervoer. 

Station 20europapark 20j 09 2014

Fietsverkeer

Een duurzame en efficiënte manier van voer, vormt nog steeds de fiets, met een toenemend gebruik van e-bikes.

Bus naar leek

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid met ca. 250 miljoen reizigers kilometers voor de trein en 50 miljoen voor de bus. 

P1090568

P+R

Om de stad bereikbaar te houden is er een ring van P+R-locaties waar men van de auto naar OV of fiets kan overstappen. Daar wordt flink gebruik van gemaakt.

Bootjes

Scheepvaartverkeer

Per jaar zijn er 40.000 passages van beroepsvaartuigen en ruim 50.000 van recreatievaartuigen door provinciale bruggen.  De aantallen worden bij de meeste bruggen wel lager.

Ambulance

Verkeersveiligheid

Jaarlijks zijn er zo'n 20 - 25 dodelijke verkeersslachter te betreuren, half zoveel als aan het begin van deze eeuw.

Ons beleid

Bereikbaarheid is als provinciaal belang benoemd in de Omgevingsvisie (Onderdeel C, hoofdstuk 19)

Ons mobiliteitsbeleid heeft tot doel om ruimtelijke functies met elkaar te verbinden zodat mensen en goederen zich vlot, veilig en duurzaam van de ene naar de andere plek kunnen verplaatsen. Een goede bereikbaarheid van steden en dorpen is van belang voor de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van onze provincie. Wij richten ons op een slim en duurzaam vervoersnetwerk.

Wij bieden samen met het Rijk, de gemeenten en de vervoerbedrijven een sterk basisnetwerk van openbaar vervoer, fietsroutes, wegen en vaarwegen. Doordat in dit netwerk de modaliteiten onderling zijn verknoopt, biedt dit een brede schakering aan verplaatsingsmogelijkheden.

In de kern gaan wij er vanuit dat mensen zelf bepalen hoe ze hun vervoersbehoefte uitvoeren en daarvoor bieden wij een aantal basisfaciliteiten aan. Waar nodig en voor zover wij dat kunnen, grijpen we in het gebruik in, omwille van het algemeen belang, bijvoorbeeld om onveiligheid, hinder en verkeersopstopping te beperken. Ook stimuleren wij mensen in het kader van ons streven naar duurzaamheid/vergroening om gebruik te maken van schone vervoermiddelen. Wij bevorderen afspraken met grote werkgevers en onderwijsinstellingen om de keuze van vervoermiddelen te beïnvloeden.

Informatietechnologie voegt daar letterlijk een dimensie aan toe en is hiermee verweven. Het helpt de reiziger en ons als wegbeheerder om het beschikbare netwerk efficiënt en effectief te gebruiken. Maar wij verwachten dat het mensen ook kan helpen om hun vervoersvraag anders te organiseren, daar waar regulier openbaar vervoer of specifiek doelgroepenvervoer financieel niet op de huidige manier volgehouden kunnen worden. Ook verandering in de vraag naar vervoer draagt bij aan deze noodzaak. Niet in de laatste plaats is het doel ook om functies digitaal snel met elkaar te verbinden, om daarmee goede vestigingsvoorwaarden te bieden.

Onze inzet

Onze rol, samen met de andere bestuurslagen, bestaat uit het bieden van basisfaciliteiten van voldoende kwaliteit:

  • een basisnetwerk van openbaar vervoer, fietsroutes, wegen en vaarwegen;
  • knooppunten waarmee de modaliteiten onderling verbonden zijn, waar het netwerk verbinding heeft met het omliggend (buiten)gebied en waar het netwerk verbonden is met concentraties van functies (zoals zorg, werkgelegenheid, onderwijs);
  • binnen het netwerk hoogwaardige verbindingen naar de stad Groningen en Eemsdelta als de belangrijkste economische groeipolen;
  • bewerkstelligen dat onze hele provincie een goede digitale ontsluiting krijgt, ook waar de markt het in eerste instantie laat liggen;
  • beschikbaar krijgen en stellen van real time data over de status, het functioneren en het actuele gebruik van (delen van) het basisnetwerk.

Onze rol bestaat voorts uit het waar nodig reguleren van het gebruik om:

  • onveiligheid, hinder en verstopping te voorkomen;
  • een effectief, veilig efficiënt en duurzaam gebruik te bevorderen.

Dit is een verkorte weergave. De volledige en actuele tekst is te vinden in de Omgevingsvisie.

foto's: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)