Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Wat zie je?

In 2018 vindt beheer plaats op ruim 5.000 ha. in leefgebied open grasland (weidevogels), 751 ha. in leefgebied open akker (akkervogels) en 61 ha. in de leefgebieden droge en natte dooradering (landschappelijke elementen). Het oppervlak "open grasland" voor weidevogels lijkt erg groot ten opzichte van de overige leefgebieden. Dit komt omdat er bij weidevogelbeheer, naast gedeelten met intensief beheer, ee relatief grote oppervalkte is waarop extensief beheer (zoals legselbeheer) plaatsvindt. In financieel opzicht ligt de inzet voor natuurbeheer in de verschillende categorieën leefgebieden, veel dichter bij elkaar.

 Bron: Provincie Groningen

foto 1: Unsplash (Licentie)