Verdroging

Verdrogingskaart2018

Wat zie je? 

De kaart laat zien in welke natuurgebieden in het natuurnetwerk herstelmaatregelen zijn genomen om de verdroging tegen te gaan. De kaart laat ook zien in welke gebieden we nog aan het werk zijn en waar we nog herstelmaatregelen willen nemen.

In de afgelopen jaren is met de inrichting van het natuurnetwerk in veel gebieden de verdroging aangepakt. In natuurherstelprojecten langs de Westerwoldse Aa, de Haansplassen en langs de Drentse Aa zijn de afgelopen jaren bijvoorbeeld herstelmaatregelen genomen. In het project gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier worden nu maatregelen uitgewerkt om ook in dit deel van de provincie de verdroging van natuur tegen te gaan. Ook een deel van het beekdal van de Drentse A, ten zuiden van Haren vraagt nog onze aandacht.

 Bron: Prolander

foto 1: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)