Indicatoren Aardbevingen

Wat zie je? De afgelopen jaren heeft zich een aantal zwaardere bevingen voorgedaan boven het Groningenveld, waaronder die van Huizinge (aug. 2012; M = 3,6) en Zeerijp (jan. 2018; M = 3,4), die tot veel schade en veel schademeldingen hebben geleid. Met name deze Zeerijp-beving heeft veel impact gehad.
Uit de grafieken kan gelezen worden dat sinds 2009 het aantal bevingen is toegenomen. Ook de kracht van de bevingen is toegenomen. Dit is het gevolg van de toenemende compactie. Vanaf 2014 is het winningsniveau door de minister gestaag verlaagd van 27 mld m3 naar 19,4 mld m3 in 2018/2019. Specifiek rond Loppersum is de winning in 2014 fors teruggebracht en per 2 februari 2018 volledig gestaakt. Op 29 maart 2018 heeft het kabinet besloten om de winning uit het Groningenveld versneld af te bouwen en per 2030 te beëindigen. Dit betekent dat vanaf het gasjaar 2019/2020 het principe geldt 'niet meer winnen dan nodig' voor de leveringszekerheid en dat de minister aan NAM opdraagt hoeveel gas per jaar gewonnen mag worden om aan de leveringszekerheid te kunnen voldoen.

Indicatoren Afhandeling schade

Schade en schadeafhandeling

Voor feiten en cijfers over de meldingen en afhandeling van aardbevinggerelateerde schade verwijzen we naar de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen: schadedoormijnbouw.nl 

bron: Tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen

Schademeldingen en schadeafhandeling:
Op 31 maart 2017 is de afhandeling van schade als gevolg van de aardbevingen door het Centrum Veilig Wonen (CVW) stopgezet. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade is sinds 19 maart 2018 de verantwoordelijke organisatie voor de publieke afhandeling van schademeldingen als gevolg van aardbevingen. NAM is daarmee volledig op afstand gezet van de schadeafhandeling. Na de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 is het aantal schademeldingen sterk opgelopen. De TCMG heeft op dit moment ongeveer 21.000 schademeldingen in behandeling. Daarvan zijn er ruim 13.000 overgenomen van het CVW.

foto: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)