Bevolkingsontwikkeling

Wat zie je?

In bovenstaande overzicht zijn de aantallen inwoners per gemeente te zien en de ontwikkeling daar van. Daarbij zijn vroegere gemeenten samengevoegd tot de gemeenten anno 2018. Daardoor kunnen soms kleine variaties optreden doordat bij een herindeling delen van een gemeente naar andere gemeenten zijn gegaan.

Met de herindeling zijn 3 grotere gemeenten bijgekomen en is de gemeente Groningen nog groter geworden. Groningen is gestegen van de 7de naar de 6de plaats van grootste steden in Nederland. Eindhoven is net iets groter doordat die de laatste jaren nog harder groeit dan de gemeente Groningen.

 Bron: CBS-Statline

foto 1: Pixabay - grandfather-1434575