Provinciale belangen

Zicht op Westeremden, boerderijen in het groen

Ruimtelijke kwaliteit

Groningen kantoren martinihal

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

zonnepark bij Delfzijl

Ruimte voor duurzame energie

Zicht op Westeremden met kerktoren boven de bomen uit

Beschermen landschap en cultureel erfgoed

wadende lepelaars, op zoek naar voedsel

Vergroten biodiversiteit

hermeandering Westerwoldse Aa bij Wessinghuizen

Schoon en voldoende water

industriegebied Oosterhornhaven

Tegengaan milieuhinder

Zandwinplas bij Sellingerbeetse

Gebruik van de ondergrond