Indicatoren Energienetwerk

Wat zie je?

De elektriciteit die geleverd wordt door zonnepanelen en windturbines moet terug geleverd worden aan het energienet.

De kaart toont de gebieden met schaarste voor teruglevering op het energienet van netbeheerder Enexis in Groningen. Sinds 2018 is er onvoldoende ruimte op het energienet voor teruglevering. Dit wordt veroorzaakt door een enorme groei in grootschalige initiatieven voor duurzame opwek, zoals zon- en windparken. Daardoor is de maximale belastbaarheid van het net in bepaalde gebieden bereikt. Dat noemen we transportschaarste.

De gebieden die blauw zijn gekleurd, zijn de gebieden waar nog wel capaciteit is te vergeven, maar die capaciteit is beperkt. Gebieden waar de capaciteit (bijna) geheel vergeven is zijn oranje gekleurd. Wanneer in gebieden alle capaciteit benut is dan kleuren die gebieden rood.

Transportschaarste voor teruglevering beperkt de mogelijkheden voor de opwek en dus teruglevering van elektriciteit aan het net in de gebieden die oranje en rood zijn.

Sinds de tweede helft van 2021 begint ook transportschaarste voor afname te ontstaan in Nederland. In Enexis-gebied en dus in heel de provincie Groningen is dit nog niet aan de hand.

Bron: Data: Enexis, tekst: Enexis (https://www.enexisgroep.nl/actuele-themas/transportschaarste/)