Nieuwolda vanuit de lucht gefotografeerd

Omgevingsbalans

De Omgevingsbalans 2018 (OB18) is de monitor van de Omgevingsvisie en een update van de vorige omgevingsbalans uit 2016.

Beeld van de suikerfabriek in Hoogkerk

Milieumonitor

De Milieumonitor bestaat uit twee delen:
- de milieumonitor provincie Groningen
- de milieumonitor Eemsdelta

Fraeylemaborg

Erfgoedmonitor

De provincie bevat duizenden monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten, archeologie en beeldbepalende panden.

Luchtfoto Holwierde

Kerngegevens

De Commissaris van de Koning gaat geregeld bij Groninger gemeenten. Daarvoor wordt per gemeente dan relevante en actuele informatie bij elkaar gebracht. Ook over de provincie als geheel en deel gebieden zijn hier kerngegevens te vinden.

Openingspagina Energiemonitor met Energiecentrale

Energiemonitor

In 2017 is het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen 14,9%, beduidend hoger dan het landelijke cijfer van 6,0%.

Zeearend

Toestand van de natuur

De Toestand wordt eens in de 4 jaar uitgebracht. De laatste versie is van 2017 en is als PDF gepubliceerd:

Kwaliteitgids

Kwaliteitsgids landschap

De kwaliteitsgids van Groningen is bedoeld om op een toegankelijke manier informatie te bieden over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, als individueel thema maar ook in onderlinge samenhang; in de breedte èn in de diepte.

Openingspagina van de digitale monitor met allemaal indictoren in beeld

Monitor Groningen

In de monitor Groningen geeft een overzicht van financiën per thema, met tal van indicatoren e.d..