Vooraanzicht van de Fraeylemaborg

Erfgoedmonitor

De provincie bevat duizenden monumenten, zowel rijks- als gemeentelijke monumenten, archeologie en beeldbepalende panden.

een bundeling van handen boven een wereldkaart in het gras

Interne duurzaamheidsmonitor

Duurzame ontwikkeling is één van de pijlers van het huidige coalitieakkoord. De interne duurzaamheidsmonitor laat zien hoe duurzaam de provincie als organisatie is.

groep mensen die voor grote statistieken zitten

Kerngegevens

Wat is de bevolkingsontwikkeling en hoe ziet de arbeidsmarkt er uit. Deze en andere gegevens zijn op provinciaal en gemeentelijk niveau bij elkaar gezet, oorspronkelijk ten behoeve van de gemeenten-bezoeken van de Commissaris van de Koning.

Koolzaadveld in Groningen

Landbouwmonitor

In de provincie Groningen is de landbouw een relatief grote sector. Met de landbouwmonitor wordt hier verder op ingezoomd.

Zicht op Niehove in het Gronings landschap

Landschapsmonitor

Wij monitoren hoe ons landschap er voor staat omdat wij grote waarde hechten aan het landschap van onze provincie. Hier is te zien hoe het er voor staat met ons landschap.

Molen de Goliath met hijskraan

Milieumonitor

De Milieumonitor bestaat uit twee delen:
- de milieumonitor provincie Groningen
- de milieumonitor Eemsdelta

Vrijheidsplein, A7, Zuidelijke Ringweg

Mobiliteitsmonitor

De mobiliteitsmonitor geeft inzicht in de staat van en de beleidsopgave voor de verschillende mobiliteitsaspecten.

Zingende blauwborst op een braamstruik in de Onlanden

Natuurmonitor

Nieuwe inzichten vanuit de inventarisaties in 2019 geven een actueel beeld van bijvoorbeeld de weidevogels. Er zijn soorten die het heel goed doen, zoals de blauwborst.

Zicht op de Piloersemaborg

Omgevingsmonitor

De Omgevingsmonitor is de monitor voor de Omgevingsvisie en de opvolger van de Omgevingsbalans 2018

Brug open bij Garnwerd

Nationaal Programma Groningen

Het Nationaal Progamma is gestart. Als begin van de structurele monitoring is een nulmeting gemaakt.

Kwaliteitgids

Kwaliteitsgids landschap

De kwaliteitsgids van Groningen is bedoeld om op een toegankelijke manier informatie te bieden over landschap, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, als individueel thema maar ook in onderlinge samenhang; in de breedte èn in de diepte.

Openingspagina van de digitale monitor met allemaal indictoren in beeld

Monitor Groningen

De monitor Groningen geeft een overzicht van financiën per thema, met tal van indicatoren e.d..