De Staat van Groningen

Hoe Staat het er voor in de provincie?

De provincie Groningen houdt zich met veel beleidsthema's bezig. We houden met zogenaamde monitors bij hoe de uitvoering of de situatie van deze beleidsthema's ervoor staat. De Staat van Groningen brengt deze monitors samen op één plek, zodat de informatie makkelijk gevonden kan worden en er snel van het ene onderwerp naar het andere onderwerp doorgeklikt kan worden, ook al bevindt die informatie zich in verschillende monitors.