Aantal dieren

Op deze pagina is informatie te vinden over het aantal veedieren in de provincie Groningen per soortgroep (o.a. pluimvee, varkens en rundvee) en per type (in het geval van pluimvee bijv. vleeskuikens, leghennen en kalkoenen). Hierbij wordt ook de ontwikkeling getoond vanaf het jaar 2000.