Groene linten

Groene linten zijn die delen van de wegdorpen die geflankeerd worden door een fraaie combinatie van karakteristieke bebouwing, zware en volgroeide wegbeplanting en slingertuinen. Groene linten staan ook wel bekend als 'tunnelbos'.

Slingertuinen maken meestal deel uit van het ensemble van groene linten. Het zijn veelal zeer diepe en brede voortuinen die in de negentiendeeeuwse Engelse landschapsstijl zijn ontworpen bij karakteristieke en vaak ook monumentale boerderijen. De gewaardeerde groene linten en slingertuinen komen voor in Oost-Groningen, Midden Groningen en Noordoost Groningen.