Gendergelijkheid

SDG-icoon 5 Gendergelijkheid Wit vlakje

Binnen dit subthema maken we met behulp van grafieken duidelijk welke verhoudingen er zijn tussen de hoeveelheid mannen en vrouwen binnen onze eigen organisatie, maar ook de verhoudingen t.o.v. de andere Nederlandse provincies. Ook gaan we in op onze beleidsdoelstellingen m.b.t. evenwichtige verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Over andere genders (X) hebben wij op dit moment (nog) geen informatie beschikbaar en deze nemen we dus ook niet mee in de verhoudingen.