Het Hogeland

Per 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Het Hogeland gevormd uit de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Daarmee vormt de nieuwe gemeente de gehele noordelijke kustlijn, van Lauwersoog tot en met de Eemshaven. Het Hogeland is de gemeente binnen de provincie met ruimschoots het grootste oppervlak.