Indicatoren Woon-werkverkeer

Wat zie je?

Groningen Bereikbaar heeft in 2017, 2019 en 2020 onderzoek uitgevoerd naar het woon-werkverkeer van onze medewerkers. Verschillende indicatoren zijn in het onderzoek meegenomen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de verschillende tabbladen binnen het dashboard. Hieronder worden de tabbladen verder toegelicht. 

Respons
Het eerste tabblad laat het aantal respondenten zien. Deze aantallen lopen nogal uiteen waardoor de betrouwbaarheid wisselend is per jaar. We hebben er voor gekozen om alle resultaten weer te geven ondanks de wisselende betrouwbaarheid. In de toekomst streven we ernaar om ook andere bronnen te gebruiken zodat de betrouwbaarheid hoger zal zijn.

Modaliteit
Dit tabblad laat zien welke vervoersmiddelen worden gebruikt en in welke verhouding. Hierbij valt met name de scherpe knik naar beneden op bij Het OV. Dit wordt veroorzaakt door de Coronacrisis waardoor een groot deel van de medewerkers noodgedwongen thuis is gaan werken. Waarschijnlijk zijn de medewerkers die verder weg wonen en met het OV reizen in verhouding meer thuis gaan werken dan de medewerkers die met andere vervoersmiddelen naar het Provinciehuis reizen.

Autokilometers
De grafiek laat zien hoeveel kilometer er door de medewerkers wordt gereisd van de eigen woning naar het provinciehuis en omgekeerd. Opvallend is de stijging van het aantal kilometers van 2017 t/m 2020; ca. 400.000. Meer onderzoek is nodig om de stijging te verklaren. Door Corona daalde het aantal kilometers vervolgens enorm. 

Beleid
Wij stimuleren onze medewerkers om met het OV, de fiets of lopend naar het werk te gaan. 75% van de gemaakte kosten voor het OV worden vergoed. Medewerkers die op de fiets komen krijgen hier jaarlijks een vergoeding voor. Voor de aanschaf van een fiets bestaat ook een financieel gunstige regeling. Zo proberen we het medewerkers aantrekkelijk te maken om de auto te laten staan.

Vanaf april 2022 is het ook mogelijk gebruik te maken van een leaseregeling voor de fiets. Daardoor worden de mogelijkheden voor het aanschaffen van een fiets nog verder uitgebreid en dus aantrekkelijker voor de medewerker. De Fietsersbond heeft op basis van ons beleid het gouden certificaat uitgereikt voor fietsvriendelijk bedrijf en daar zijn we trots op! 

 

Bron: Groningen Bereikbaar & Provincie Groningen