Aardkundige waarden

Het landschap is niet alleen wat je ziet boven de grond, ook in de ondergrond zit heel veel informatie. De vele verschillende bodemlagen geven ons belangrijke informatie over de prehistorische ontstaansgeschiedenis van Groningen. Dit noemen we aardkundige waarden. Het zijn verschijnselen die kunnen zijn ontstaan door wind, water, ijs of tektoniek. Denk hierbij aan stuwwallen, dekzandruggen en hoogveengebieden.