Kerngegevens

Wat is de stand van zaken

Hier vindt u een aantal kerngegevens, bijvoorbeeld over de demografie en de arbeidsmarkt, voor de provincie als geheel of in een regio of gemeente.
Voorafgaand aan een gemeentebezoek van de commissaris wordt telkens een onderdeel gemaakt met kerngegevens over de betreffende gemeenten. Vanaf 2022 maakte de Commissaris van de Koning een ronde langs alle gemeenten in de provincie Groningen waarbij het thema 'burgerparticipatie' is. Vlak vóór ieder bezoek wordt informatie over de betreffende gemeente hieronder geplaatst.