Provincie en gemeenten

Luchtfoto over Holwierde

Provincie

Kerngegevens over de provincie zoals inwonertallen en aantal banen.

Plaatsnaambord Pieterburen gemeente Het Hogeland

Gemeenten

Kerngegevens die inzoomen op gemeenten.