Kwelder versus weide

Met de soortgroep weide-/kweldervogels, gaat het op de kwelders langs de Noordkust, beter dan in de open graslanden. Vergelijkbare data van deze soorten uit de jaren 2012-2019 ontbreken van de kwelders langs de Dollard.