Indicator weide-/kweldervogels

Wat zie je?

Bij broedvogels van de soortgroep weide-/kweldervogels zijn de aantalsontwikkelingen en dichtheidsverschillen tussen 2012-2019 op de kwelders langs de Noordkust vergeleken met die in de open graslanden. 
Het aantal soorten dat licht- of sterk achteruitgaat is in de open graslanden groter dan op de kwelders.
Op de kwelders is de grootste afname waargenomen bij de scholekster.
In de open graslanden is een grootste afname vastgesteld bij scholekster, kievit en veldleeuwerik.

Het aantal soorten dat in hogere gemiddelde aantallen voorkomt, is op de kwelders groter dan in de open graslanden.
Dit geldt met name voor scholekster, tureluur en graspieper. 

Kortom, met de soortgroep weide-/kweldervogels gaat het momenteel op de kwelders langs de Noordkust beter dan in de open graslanden.
Vergelijkbare data van deze soortengroep uit de jaren 2012-2019 ontbreken van de kwelders langs de Dollard. 

foto: Jan van 't Hoff