Indicatoren Water

Wat zie je?

Van twee gebouwen laten we zien hoeveel water er is verbruikt de afgelopen jaren vanaf 2015. Het gaat om de gebouwen aan de Sint Jansstraat 4 (SJ4) en Martinikerkhof 12 (MK12).

Wat valt op?
Wat opvalt is het gebruik in 2020 binnen het gebouw MK12. De hoeveelheid is aanzienlijk gedaald door de Coronacrisis. Dit is te verwachten aangezien onze medewerkers hoofdzakelijk thuis werken sinds de start van de crisis. Bij SJ4 is het waterverbruik echter licht gestegen. De oorzaak hiervan is het verplicht doorspoelen van de waterleidingen om legionella besmettingen te voorkomen. Vooralsnog is er geen veilige methode om dit op een andere manier op te lossen waarbij minder water wordt verbruikt. Indien die mogelijkheid er is zal dit zo snel mogelijk worden toegepast. 

 

Bron: Provincie Groningen