Water

Binnen het provinciehuis wordt uiteraard ook water gebruikt. Gezien het belang en de schaarste die met name in droge periodes ontstaat proberen we het verbruik van water te beperken. Er zijn inmiddels al enkele waterbesparende maatregelen doorgevoerd en er wordt nagedacht over welke mogelijkheden er verder zijn.

De Coranacrisis heeft ook invloed op het verbruik van water. Door aanzienlijk minder verbruik speelt de veiligheid, in de vorm van legionella, een belangrijke rol. Er wordt nagedacht hoe hier veilig mee om kan worden gegaan waarbij veiligheid en minimale verspilling van water centraal staan.