Demografie

De verwachting is dat de bevolkingsgroei in de provincie Groningen zich ook in de nabije toekomst zal blijven concentreren in en rond de stad Groningen. De voortgaande concentratie van werkgelegenheid en voorzieningen in de stad stuwen de groei. De bevolkingsgroei in de kernen rondom de stad Groningen is sterk afhankelijk van de mate waarin de gemeente Groningen erin slaagt door middel van het stedelijk woningbouwprogramma de woonconsument te binden.