Karakteristieke wegen

Karakteristieke wegenpatronen zijn vanwege hun specifieke beloop, wegprofiel, inrichting en beplanting bepalend voor de identiteit en belevingswaarde van het landschap. Karakteristieke wegen zijn bovendien van belang voor het behoud en de beleving van oorspronkelijke kavelvormen. In het deelgebied Middag-Humsterland zijn ze grotendeels aangelegd of ontstaan vóór 1850 en hebben een beloop en een dwarsprofiel dat nog grotendeels intact is.