Indicatoren Karakteristieke wegen

Wat zie je?

In het deelgebied Middag-Humsterland zijn de smalle, kronkelende wegen karakteristiek onderdeel van het landschap. In de Kwaliteitsgids Groningen is meer informatie te vinden over de karakteristieke wegen en bijhorende ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten. Omdat in deelgebied Middag-Humsterland de karakteristieke wegen vanuit provinciaal belang zijn aangewezen, zijn in dit gebied de karakteristieke wegen gemonitord.

Wat monitoren we? 

De monitoring van karakteristieke wegen in Middag-Humsterland vindt plaats door de kaart vanuit de Omgevingsverordening te vergelijken met de luchtfoto uit 2020. Ook verbredingen van wegen en aanpassingen van verhardingen vallen daaronder. 

Wat zegt dit ons?

Van de 65 km aan karakteristieke wegen in Middag-Humsterland is sinds 2016 1 km gewijzigd. Deze wijzing heeft plaatsgevonden voor de aanleg van het brughoofd over het Van Starkenborghkanaal voor de aanleg van de rondweg Aduard.

Achtergrond
De provincie Groningen heeft de bescherming van karakteristieke wegen in met name Middag-Humsterland geborgd in de Provinciale Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening. Water, wegen en verkaveling zijn samen als een van zeven kernkarakteristieken in de Provinciale Omgevingsvisie aangewezen. De kernkarakteristieken bestaan uit belevingswaarden en natuurlijke, cultuurhistorische en aardkundige landschapselementen. De waarde van deze kernkarakteristieken betreft niet alleen de objecten en structuren zelf, maar vooral ook om de context waarin deze zich bevinden.