Nazorg stortplaatsen

In de provincie liggen oude gesloten stortplaatsen voor afval en baggerspecie. De provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorg bij deze gesloten stortplaatsen.