Aantal bedrijven

Hier zijn gegevens te vinden over het totaal aantal landbouwbedrijven, het aantal bedrijven per type (akkerbouw, graasdieren, tuinbouw etc.) en het bedrijfsoppervlak. Ook kan de huidige Groningse situatie worden vergeleken met eerdere perioden en andere regio's.