Westerwolde

Westerwolde wordt al lang bewoond. Dit is mede te danken aan de nabijheid van het beekdalsysteem van de Ruiten Aa. Op de hogere gelegen dekzandruggen en op de overgang naar het lager gelegen beekdal liggen houtwallen en -singels die fungeren als natuurlijke veekering. Het merendeel van de beplanting bestaat uit hoog opgaande eiken. In Westerwolde is ruim 90 kilometer aan houtwallen en -singels aanwezig. Ze vormen het leef- en verbindingsgebied voor diverse soorten flora en fauna. Deze veelzijdigheid is van belang voor de productie van zuurstof, de bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen.