Karakteristieke sloten

Een sloot is een door de mens gegraven waterloop die permanent of periodiek water bevat. Karakteristieke sloten maken veelal onderdeel uit van een groter waterbeheersysteem en hebben als oorspronkelijke functie het ontwateren van de aangrenzende (agrarische) gronden. Een karakteristieke sloot kent als lijnvormig element een hoge landschappelijke waarde omdat het de ontginnings- en gebruiksgeschiedenis van het landschap en de lokale waterhuishouding laat zien.