Uitvoerings-
programma bos en hout

Er is een toenemende vraag naar beplanting in de vorm van bos en hout. Bomen en beplanting zorgen voor verkoeling en houden water en CO2 vast. Meer groen draagt bij aan klimaatadaptatie, economie, inrichting van de ruimte, biodiversiteit en leefbaarheid.

In Groningen is vastgelegd dat de beplanting in de provincie met 1% per jaar moet groeien. het uitvoeringsprogramma loopt van 2021 - 2030. Dit betekent een ambitie van 10% groei in 2030 wat neerkomt op 700 hectare extra beplanting in Groningen. Via de subsidieregeling bos & hout kan subsidie worden verkregen voor projecten waarbij nieuw bos en houtige elementen worden aangepland. 

De kansenkaart bos en hout bevat vijf programmalijnen waar bos gerealiseerd kan worden waar dat landschappelijk past.