Westerkwartier

Het houtwal en -singelgebied van het Westerkwartier ligt voornamelijk op de gasten (zandige ruggen) in het zuidelijk gedeelte van het Westerkwartier. Het singelpatroon zorgt voor een over het algemeen besloten landschappelijk karakter. Hierdoor onderscheidt het gebied zich ruimtelijk duidelijk van andere landschapstypen in het Westerkwartier.

De houtsingelstructuur en aanverwante verkaveling op de gasten ligt haaks op de dorpslinten georiƫnteerd en bestaat veelal uit elzensingels op perceelscheidingen. Hoe verder de opstrekkende verkaveling in een lager gelegen gebied komt (meer naar het zuiden toe), hoe minder houtsingels er voorkomen. Hierdoor is op de gasten/zandruggen nabij de dorpslinten een meer besloten landschap ontstaan en zijn de landschappen richting beekdalen meer open van karakter.

Tegenwoordig hebben houtsingels hun oorspronkelijke functie (veekering / gebruik hout) verloren, hierdoor dreigen veel houtsingels te verdwijnen. Omdat de houtsingels uniek zijn voor het Westerkwartier en ze belangrijk zijn voor biodiversiteit, hechten we waarde aan het behoud van de houtwallen en -singels.