Omgevingsmonitor

Hoe is de Staat van de fysieke leefomgeving

Deze monitor vormt een van de onderleggers bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. Hier worden uiteindelijk meer dan 100 indicatoren weergegeven. De hoofdindeling is volgens de 3 thema's die ook gebruikt zijn in het onderzoek naar Trends en Ontwikkelingen.

Onder de links naar deze 3 thema's staat een overzicht van de indicatoren uit de Regionale Brede Welvaart zoals die voor Groningen uitpakken.

Voor de makers: het statusoverzicht indicatoren geeft inzicht in wat de vorderingen zijn.