Weidevogels in grasland

Dit thema bevat informatie over veranderingen bij weidevogels in de periode 2012 - 2019 in de cultuurgraslanden en in de NNN. In 2016 is het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start gegaan. Het stelsel bestaat uit vier leefgebieden en de categorie water. Het leefgebied Open Grasland is hier een van. De tellingen worden gedaan op de telpunten broedvogelmeetnet 2019. In het Open Grasland worden 12 doelsoorten onderscheiden.