Erfgoedmonitor

Hoe Staat het met ons gebouwd erfgoed?

Groningen is trots op haar erfgoed dat in grote mate de identiteit van de provincie bepaalt. Dit erfgoed willen we behouden en (her)ontwikkelen voor de volgende generaties. Reden genoeg voor de provincie Groningen om de schouders onder het behoud en het verder ontwikkelen van deze identiteit te zetten door het als speciale opgave, Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap (ERL), te benoemen. Zij werkt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid aan deze opgave. Voor het aardbevingsgebied is het Erfgoedprogramma geformuleerd.