Thema's

kantoor werkvloer met een heel diverse groep medewerkers

Diversiteit, inclusie en veiligheid

SDG-icoon 5 Gendergelijkehid SDG-icoon 8 Eerlijk werk en economische groei SDG-icoon 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen binnen onze organisatie dezelfde kansen krijgt en veilig aan het werk kan? We geven inzicht door aandacht te hebben voor gendergelijkheid, inclusie en psychische veiligheid.

Iemand met groene handschoenen ruimt zwerfafval op.

Afval

SDG-icoon 11 Duurzame steden en gemeenschappen

In dit deel van de monitor wordt ingezoomd op het afvalverbruik van onze organisatie. Hoe zorgen wij ervoor dat we zo min mogelijk afval produceren en welke CO2-impact heeft de verwerking van ons afval?

Het volledige elektrische inspectieschip van de provincie

Mobiliteit

SDG-icoon 11 Duurzame steden en gemeenschappen SDG-icoon 13 Klimaatactie

Het wagenpark en het woon-werkverkeer zijn onderdelen die inzicht geven in het thema mobiliteit. Welke vervoersmiddelen worden gebruikt en hoe ver reizen we voordat we op ons werk zijn wordt hier inzichtelijk gemaakt.

Provinciehuis vanaf het Martinikerkhof, met een fiets voor de deur

Gebouwen

SDG-icoon 11 Duurzame steden en gemeenschappen SDG-icoon 13 Klimaatactie

We zoomen in op het energie- en waterverbruik binnen ons provinciehuis. De besparingsmaatregelen die we hebben toegepast staan hier ook beschreven.