Hoe wordt de sociale veiligheid binnen de provincie Groningen geborgd?

Integriteit

Elk jaar publiceert de provincie een integriteitsjaarverslag en -jaarplan waarin inzichtelijk wordt hoe de provincie zich inzet voor een sociaal veilige en integere werkomgeving. Daarnaast is er in het werkbelevingsonderzoek van 2020 aandacht geweest voor sociale veiligheid. Ook is uitgevraagd of men binnen de provincie voldoende kennis heeft over integriteit en of medewerkers informatie hierover goed kunnen vinden. Op sociale veiligheid en kennis omtrent integriteit scoorde de provincie een voldoende. De informatie over integriteit komt voort uit de jaarverslagen over integriteit (zie de bronvermelding onderaan deze pagina).
De provincie Groningen is ook vertrouwenspersoon voor het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Beleid

Het is voor de provincie belangrijk dat de medewerkers zich binnen de organisatie zo veilig mogelijk voelen. Om dat te waarborgen zijn er verschillende instrumenten beschikbaar waar de werknemer gebruik van kan maken:

Personeelshandboek - Via het intranet heeft elke medewerker beschikking tot het personeelshandboek.
In dat handboek staat o.a. informatie omschreven over de volgende zaken m.b.t. sociale veiligheid:

  1. Incidentmeldingen en registratie ongeval, agressie
  2. Ongewenst gedrag, vertrouwenspersonen en klachtenregeling
  3. Omgang met Arbeidsconflicten
  4. Grensoverschrijdend gedrag door externen
  5. Privacy van de ambtenaar
  6. Uitvoeringsprotocol melden vermoeden van een misstand.

Training en opleiding - Om de drie jaar krijgen de (buitendienst) medewerkers, die in potentie in aanraking kunnen komen met agressie en geweld, een training aangeboden waarin de ambtenaren wordt geleerd hoe te handelen bij agressie en geweld. Deelname is verplicht. Nieuwe ambtenaren moeten binnen een half jaar na indiensttreding te worden getraind. De trainingen worden op maat, toegesneden op de situaties/incidenten bij de provincie Groningen ingericht.

Vertrouwenspersonen - Bij de provincie hebben we twee vertrouwenspersonen voor integriteit en twee voor ongewenst gedrag. Voor zowel Integriteit als ongewenst gedrag hebben we een mannelijke en een vrouwelijke medewerker.

Bron: Integriteit jaarverslagen van 2019 en 2020, Personeelshandboek Provincie Groningen & Werkbelevingsonderzoek 2020.