Landschapsmonitor

Hoe staat het met de verschillende landschappelijke waarden?

De provincie Groningen kent veel verschillende type landschappen, die elk met hun eigen gebiedskarakteristieken en landschapselementen het ontstaan van het landschap vertellen. Deze landschapselementen worden gemonitord. Dit maakt onderdeel uit van de vierjaarlijkse beleidscyclus van de omgevingsvisie en -verordening.

Wij monitoren hoe ons landschap er voor staat omdat wij grote waarde hechten aan het landschap van onze provincie. We zijn trots op de weidsheid, de diversiteit en de herkenbaarheid van het landschap. Hieronder is te zien welke thema's gemonitord worden.