Thema's

Opstrekkende verkaveling met houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier

Houtwallen en -singels

De wierde Marsum met de kerk van Marsum

Visuele invloedssfeer wierden